Hindu Wedding at Kalamandapam Kuala Lumpur: Tayallen + Denise

The Hindu wedding of Tayallen and Denise at Kalamandapam Kuala Lumpur.